Iнтернет Асоцiацiя України   
Iнтернет
Асоцiацiя
України
  01025, Україна, м.Київ,
вул. О.Гончара, 15/3, офiс 22.  
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.org.ua
E-mail: dir [at] inau.org.ua

"Василь Кісіль і Партнери": новий механізм відшкодування ПДВ

1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII, який змінює порядок відшкодування ПДВ, а саме - запроваджує єдиний публічний Реєстр заяв на бюджетне відшкодування ПДВ замість двох, які функціонували у 2016 році.

25 січня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 26, якою затвердив новий Порядок ведення Реєстру з відшкодування податку на додану вартість («Порядок»), який покликаний автоматизувати процедуру відшкодування ПДВ платника податків, зробити її більш прозорою та своєчасною. Порядок визначає механізм ведення Реєстру Міністерством фінансів України, яке адмініструє Реєстр як окремий інформаційний ресурс та забезпечує захист інформації. Формування Реєстру здійснюється автоматично на підставі баз даних ДФС та Казначейства.

Порівняння нового механізму відшкодування ПДВ з попереднім наводиться нижче.

Механізм відшкодування ПДВ, який діяв у 2016 році

Чинний механізм відшкодування ПДВ

Платник податків подає заяву на бюджетне відшкодування ПДВ на рахунок платника та в рахунок погашення зобов'язань та боргу по платежах до Державного бюджету до 20 числа місяця наступного за звітним періодом.

Платник податків подає заяву на бюджетне відшкодування ПДВ на рахунок платника та в рахунок погашення зобов'язань та боргу по платежах до Державного бюджету до 20 числа місяця наступного за звітним періодом.

Заява вноситься до реєстру відшкодування ПДВ платникам податку, що відповідають критеріям визначеним пункті 200.19 Податкового кодексу України,

або

Заява вноситься до реєстру відшкодування ПДВ платникам податку, що не відповідають критеріям, визначеним пункті 200.19 Податкового кодексу України.

Заява вноситься до Реєстру заяв на повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ («Реєстр») протягом операційного дня.

Камеральна перевірка даних декларації протягом 30 календарних днів.

Камеральна перевірка даних декларації протягом 30 календарних днів.

Документальна перевірка даних декларації (за наявності підстав, визначених пункті 200.11 Податкового кодексу України протягом 25 робочих днів).

Документальна перевірка даних декларації (за наявності підстав, визначених пункті 200.11 Податкового кодексу України протягом 30 календарних днів).

Надсилання Державною фіскальною службою України висновків Державній казначейській службі України щодо правомірності відшкодування.

Узгодження суми відшкодування ПДВ у Реєстрі в автоматичному режимі та відшкодування ПДВ Державною казначейською службою України на рахунок платника податків на підставі інформації про узгодження суми.